سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود ظفری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران)
رضا زارعی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

امروزه نقش و اهمیت گردشگری در تسریع رشد و توسعه جوامع به خوبی بر همگان آشکار است و با رشد و گسترش روزافزون خود توانسته است ضمن ایجاد درآمد پایدارو اشتغال برای کشورها زمینه ساز برقراری روابط در سایر بخشها ی اقتصادی،سیاسی اجتماعی و فرهنگی بسیار موفق عمل نماید .گردشگری روستایی امروزه یکی از مردمی ترین اشکال گردشگری محسوب می شود که از دوجنبه قابل بحث است ، نخست موجب فراغت و آسایش شهروندان شهرهای بزرگ می شود و دیگری موجب توسعه اقتصادی و اشتغال می شود . پرداختن به بحث گردشگری روستایی در استان کهگیلویه وبویر احمد از این جنبه قابل بحث است که این استان دارای جاذبههای فراوانی در زمینه گردشگری میباشد. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که توانمندیهای گردشگری روستایی در استان کهگیلویه وبویر احمد کدامند؟ و آیا این توانمندیهای گردشگری میتوانند در توسعه روستاهای این استان موثر واقع شود؟ به این منظور روش کار دراین مقاله با استفاد از روش پیمایشی ، مطالعات کتابخانه ای و همچنین با ماهیت کاربردی به ارائه مقاله حاضر با هدف شناسایی توانمندیهای گردشگری در سه زمینه جاذبههای طبیعی و روستاهای نمونه گردشگری و صنایع دستی در استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخته است.و در نهایتا با سوق دادن گردشگری به مناطق دارای جاذبههای گردشگری که اغلب روستاها هستند زمینه توسعه را در این مناطق فراهم آورد.