سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم علیزاده – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
بهنام طهماسب پور –

چکیده:

منابع انسانی با ارزشترین عامل تولید به عنوان مهمترین سسرمایه هرملتی محسوب می شود از آنجایی که بهبود منابع انسانی دربخش کشاورزی در جهت توسعه کشاورزی تنها با آموزشهای فنی و تخصصی حاصل نمی شود بلکه از طریق زیرساختهای اجتماعی اقتاصدی و فرهنگی درفعالیت های ترویجی و ایجاد زیرساختهای لازم درجهت استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ترویجی توجه کشاورزی پایدار و حفاظت منابع زیست محیطی و درنهایت توسعه کشاورزی امکان پذیر می باشد نهضت تعاوتی شاید تنها نهضتی درجهان باشد که از اغاز شروع فعالیت فکر توسعه منابع انسانی را به عنوان یکی از اصول زیربنایی را در خود نهادینه نموده است امروزه تعاونی ها به عنوان نهاد و سازمانی مردمی تلقی می شود که دااری ساختار سازمانی هستند و درچرخه ایجاد شغل درآمدزایی آموزش نیروی انسانی چگونگی جذب سرمایه حضور و رقابت در بازار اقتصادی به عنوان شیوه نوین اقتصادی مطرح می باشد امروزه از مهمترین مشکلاتی که درکشورهای در حال توسعه وجود دارد فقر بیکاری و گرسنگی است توسعه تعاونیهای کشاورزی و توانمندسازی نیروی انسانی آنها یکی از مهمترین اهداف برنامه های توسعه کشاورزی اهمیت بسیاری پیدا کرده است.