سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

منابع انسانی با ارزشترین عامل تولید به عنوان مهمترین سرمایه هرمملکتی محسوب میشود از انجایی که بهبود منابع انسانی دربخش کشاورزی درجهت توسعه کشاورزی تنها با آموزشهای فنی و تخصصی حاصل نمی شود بلکه ازطریق زیرساخت های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی درفعالیت های ترویجی و ایجادزیرساختهای لازم درجهت استفاده ازفناوری های اطلاعاتی و ترویجی توجه کشاورزی پایدار و حفاظت منابع زیست محیطی و درنهایت توسعه کشاورزی امکان پذیرمی باشد نهضت تعاونی شاید تنها نهضتی درجهان باشد که ازاغاز شروع فعالیت فکر توسعه منابع انسانی را به عنوان یکی ازاصول زیربنایی را درخود نهادینه نموده است امروزه تعاونی ها به عنوان نهادو سازمانی مردمی تلقی میشوند که دارای ساختارسازمانی هستند و درچرخه ایجاد شغل درامدزایی اموزش نیروی انسانی چگونگی جذب سرمایه حضورورقابت دربازار اقتصادی به عنوان شیوه نوین اقتصادی مطرح می باشد امروزه ازمهمترین مشکلاتی که درکشورهای درحال توسعه وجود دارد فقربیکاری و گرسنگی است.