سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد احیایی – دهیاری روستای اوان ایرانشهر
علی حیاتی –
نوشین نقوی – کارشناس منابع طبیعی جنگلداری

چکیده:

دریاچه اوان یکی از ده دریاچه مهم آب شیرین ایران درالموت قزوین است که همراه با روستای اوان دراوایلدهه ۸۰ از طرف دولت به عنوان منطقه ی نمونه و هدف گردشگری تعیین شد انباشت انبوه زباله در روستاها با هجوم گسترده گردشگران و ایجاد آلودگیدرداخل و اطراف دریاچه منطقه را درآستانه بحران قرار داد به منظور ساماندهی وضعیت موجود از سال ۸۴ تا ۸۸ پروژه بین المللیحفاظت و بهره برداری پایدار از دریاچه و روستای اوان با توانمندسازی جامعه محلی شکل گرفت این پروژه با هماهنگ کنندگی و تسهیلگری ایرانشهر همکاری جامعه محلی دهیاری اوان و با حمایت اس جی پی یو ان دی پی – سازمان شهرداری ها ودهیاری ها کشور ودفترعمران روستایی وزارت کشور انجام شد دربخشی ازاین پروژه فعالیت هایی مانند ارزیابی زیست محیطی و ظرفیت قابل تحمل محیط زیست برای گردشگر و طرح مدیریت مشارکتی پسماند اجرا شد دراین طرح پس از مستندسازی وضعیت موجود پسماندها با اجرای کارگاه های ارزیابی مشارکتی روستایی و تحقیق عملی مشارکتی نیاز سنجی و توانمندسازی انجامگرفت نخست طرح اولیه آماده وسپس طرح مدیریت مشارکتی پسماند با توانمندسازی مربیان آموزش رخ به رخ جامعه محلی حساس سازی گردشگران نسبت به طبیعت و اقداماتی همچون تجهیز منطقه به مخزن های تفکیک پسماند به انجام رسید.