سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان یوسفی فرد – شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
مسعود جمشیدیان –
غلامحسین شیرانی –
نیما یوسفی فرد – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سیستم اطلاعات مقاله ای gis از مهمترین علوم و فناوری های موجود می باشد که با توجه به ماهیت توپولوژیکی مرجع مربوط به شرکت های توزیع امروزه کاربرد وسیعی را دراین زمینه پیدا نموده است. GIS با فراهم نمودن امکان ذخیره سازی و نمایش کلیه اطلاعات مکان مرجع موردنیاز شرکت های توزیع برق و همچنین امکان طراحی و پیاده سازی کاربردهای موردنیاز واحدهای مختلف شرکت های توزیع برق مدیران این مجموعه را قادرمیسازد تا بصورت بهینه و سیستماتیک مجموعه فعالیت ها و طرح های مرتبط با ان شرکت را سازماندهی کنند سابقه استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی درشهرستان اصفهان به سال ۱۳۸۴ برمیگردد درحال حاضر کلیه اطلاعات شبکه فشارمتوسط شهرستان اصفهان درنرم افزار GIS ای شرکت که درمحیط نرم افزار ArcGIS تهیه شده پیاده سازی گردیده و درکلیه امورهای اجرایی و همچنین درواحد دیسپاچینگ معاونت بهره برداری استقرار یافته است.