سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی قوامی – استان البرز اشتهارد اداره جهادکشاورزی
مصطفی قوامی –

چکیده:

درراستای توانمندسازی فارغ التحصیلان بخش کشاورزی باید تغییراتی را درنحوه ارایه دروس رشته کشاورزی اعمال نمود واحدهای عملی که قابلیت اجرا درمزرعه دارند باید تجمیع شوند همچنین واحدهای تئوری را طی سه سال ارایه و درسال آخر مقطع کارشناسی فقط واحدهای عملی جهت مدیریت درمزرعه را ارائه داد دراین طرح دربخش اول درانتخاب مزرعه به نحوی دقت شود که حداقل یک چاه عمیق ۶ اینچ جوابگوی فعالیت حداقل ۲۰ نفر از هر گرایش باشد بنابراین دانشگاه می تواند بصورت استیجاری یا تملیکی این مزارع را دراختیار داشته باشد و از طرف دانشگاه کلیه امکانات از قبیل ادوات نهاده ها و تراکتور و سایر وسائل مورد نیاز برای یک سال زراعی پاییز و یا بهاره تهیه گردد لذا بعد از جانمایی منطقه مزرعه و اختصاص آن به دانشجویان درمرحله اول اجرا باید برای هر قطعه هکتار زمین یک کارگروه کشاورزی شامل رشته های مختلف با قابلیت اجرا درمزرعه حداکثر از ۷ نفر تشکیل داده شود با نظر اعضا مجموعه هیئت مدیره برای ساماندهی کلی تشکیل و درپایان هرماه جلسه ای را برقرار نموده و گزارش دقیقی از فرایند کاری هرگروه با حضور تمامی اعضای مزبور صورت پذیرد درپایان هرفصل زراعی بازدهی مزرعه و همچنین درپاین یک سال زراعی خروجی کلی مجموعه را مشخص و قسمتی از سود حاصله را دراختیار دانشجویان قرا ردهند.