مقاله توانبخشی و اصول چهارگانه اخلاق زیستی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در اخلاق زیستی از صفحه ۱۱ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: توانبخشی و اصول چهارگانه اخلاق زیستی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانبخشی
مقاله ناتوانی
مقاله اخلاق زیستی
مقاله کیفیت زندگی
مقاله عدالت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی شاهین
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توانبخشی فرایند پویا و سلامت مداری است که به فرد دارای ناتوانی و بیمار کمک می کند تا به کیفیت زندگی قابل قبول، احترام به خود و استقلال دست یابد. حوزه توانبخشی مملو از مسائل اخلاقی می باشد که برخی از آن ها را می توان فقط مختص به این حوزه دانست. در نظام سلامت، این مسائل اخلاقی نوعی چالش در انتخاب یک مورد از چندین فعالیت مراقبتی موجود، که به لحاظ اخلاقی نیز قابل دفاع هستند، انگاشته می شوند. زیربنای کلیدی یک مساله اخلاقی به طور عمده به تعارضات میان دو یا چند ارزش و اصول اخلاقی قابل دفاع برمی گردد. این تعارضات هنگامی به وجود می آید که در یک موقعیت بالینی خاص چندین فعالیت مراقبت سلامت جایگزین وجود داشته باشد. راه حل منطقی مسائل اخلاقی در توانبخشی نیازمند بنیان نهادن مفاهیم اخلاقی در قلمرو سیاسی در یک مفهوم وسیع و همچنین اتخاذ سیاست هایی است که نتایج آن از کانال گفتگوها و مذاکرات رسمی عمومی به دست آمده باشد.