سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صن
علی ریاحی مدوار – گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، مرکز بین المللی علوم و تکنو
کبری یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صن
معین الدین نصیری بزنجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صن

چکیده:

فلزات سنگین گروهی از عناصر میباشند که از نظر کاربرد صنعتی، شیمیایی و بیولوژیکی دارای اهمیت زیادی بوده و در غلظت- های زیاد قادر هستند محیط زیست به ویژه خاک را آلوده کنند. آلودگی حاصل از فلزات بر ریز جانداران خاک و در نتیجه بر فرآیندهای زیستی اثر زیادی بر جای میگذارد، همچنین بعضی از این فلزات ساختمان خاک را از بین میبرند. لذا این مشکلات ایجاد شده توسط فلزات سنگین لزوم نیاز به گیاه پالایی را ایجاب میکند. در این تحقیق جذب غلظتهای مختلف سولفات روی توسط گیاه ازمک بررسی شد. غلظتهای ۰ ، ۱۰۰ ، ۲۵۰ ،۵۰۰ و ۱۰۰۰ سولفات روی بر گیاهچههای ۱۵ روز گیاه ازمک بررسی وجذب این ترکیب، برخی از خصوصیات مورفولوژیک، مقدار پروتئین کل و محتوی فلاونوئیدی اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که گیاه ازمک یک جاذب خوب برای فلز روی است و در همه غلظتها جذب بطور معنا داری توسط این گیاه نسبت به نمونه کنترل افزایش یافته است. سولفات روی در غلظتهای بالا باعث افزایش محتوی فلاونوئیدی شده است اما طول اندامهای هوایی و زمینی را به دلیل سمیت کاهش داده است. با توجه به مشکلات دفع ضایعات روی در کشور ما این گیاه میتواند خیلی از مشکلات مربوط به سمیتهای ایجاد شده توسط این فلز در محیط زیست و خاک را از بین ببرد