مقاله توانایی بازشناسی چهره در همشیرهای کودکان مبتلا به اوتیسم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۸۲۳ تا ۸۳۰ منتشر شده است.
نام: توانایی بازشناسی چهره در همشیرهای کودکان مبتلا به اوتیسم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوتیسم
مقاله بازشناسی چهره
مقاله همشیرها
مقاله کودکان
مقاله بنتون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: شهریور زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: تهرانی دوست مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: اوتیسم یک اختلال عصبی تکاملی است که با طیفی از نقایص رفتاری، ارتباطی و اختلال در سایر حوزه های شناختی همراه است. برخی از این نقایص از جمله نقص عملکرد بازشناسی چهره در همشیرهای بیماران مبتلا به اوتیسم نیز گزارش شده است.
روش کار: ۲۰ کودک ۱۴-۶ ساله از میان همشیرهای بیماران مبتلا به اوتیسم مراجعه کننده به درمانگاه کودک و نوجوان بیمارستان روزبه در سال ۱۳۸۷ و ۲۰ کودک از میان دانش آموزان سالم مدارس به عنوان گروه شاهد در مطالعه وارد شدند. اختلالات روان پزشکی با ارزیابی بالینی توسط روان پزشک کودک و نوجوان و مصاحبه تشخیصی نیمه ساختار یافته K-SADS-PL، علائم طیف اوتیسم با استفاده از CARS، توانمندی هوشی با استفاده از آزمون ریون، و عملکرد بازشناسی چهره در دو گروه با استفاده از آزمون بازشناسی چهره بنتون BFRT ارزیابی شدند.
یافته ها: میزان پاسخ های صحیح در آزمون بنتون در گروه همشیرهای بیماران مبتلا به اوتیسم تفاوت معنی داری با گروه همشیرهای افراد نرمال نداشت. سن و جنس با توانایی بازشناسی چهره ارتباط مثبت داشتند .(P=0.002)
بحث و نتیجه گیری: گرچه نقص در شناخت چهره و بازشناسی آن، یکی از اندوفنوتیپ های طیف اوتیسم محسوب می شود نتیجه مطالعه ما آن را تایید نکرد. سن، توانائی های شناختی و تفاوت های روش شناسی مطالعات را می توان با نتایج متناقض در آن حوزه مرتبط دانست.