سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی کامپیوتر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نسرین عرب – موسسه آموزش عالی فخررازی ساوه
مرضیه علیجانی – دانشگاه پیام نورپیشوا

چکیده:

توازن بار یک فرایندتوزیع مجددکارها بصورت متوازن بین نودها درسیستم های توزیع شده است که همه بهره وری منابع و هم میزان زمان پاسخ کارها را بهبود می بخشد زمانیکه دریک مکانی میزان بارسنگین است و مکانها نودهای دیگر بیکارهستند معمولا توازن بار انجام می شود الگوریتم توازن بار پویا فرض می کند که هیچ اطلاعی درباره رفتارکارها و وضعیت آنها درسیستم ندارد توازن بار معمولا براساس حالت جاری سیستم اتفاق می افتد الگوریتم توازن بار پویا شامل بحثهای مهمی مانند توازن و تخمین بار و مقایسه سطوح بار و شاخص کارایی و پایداری است میزان اطلاعاتی که بین نودها جابجا می شود تخمین منابعی که هرکار به آن نیاز دارد و انتخاب یک نود درراه دور ازجمله عواملی هستند که برروی کارایی اثر میگذارند هدف مادراین مقاله تشریح الگوریتم توازن بار پویا درسیستمهای توزیع شده محاسبات ابری و بررسی استراتژی های و همچنین عوامل موثر روی کارایی و پایداری سیستم می باشد.