سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یوسف شاهی – استادِِیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
هرمز ذاکری – کارشناس ارشد راه‌وترابری، کارشناس امور حمل‌ونقل، معاونت آموزش، تح

چکیده:

در مدل اولیه یافتن مسیر بهینه برای خطوط راه‌آهن, ضمن تلاش برای تعریف ریاضی مسیر, پارامترهای مشخص کننده مسیر به گونه‌ای تعریف شدند که بتوان یک رابطه ریاضی بین این پارامترها و انواع هزینه‌های ساخت و بهره‌برداری برقرار کرد. یکی از اهداف این مدل, فرمولبندی کردن مساله طراحی مسیر خطوط راه‌آهن به صورت یک مساله بهینه‌سازی بود. تابع هدف این مساله شامل هزینه‌های ساخت، بهره‌برداری و عملکرد است.شناسایی هزینه‌های حساس و عمده در راه‌آهن و ارایه توابع هزینه مناسب برای هر بخش یکی از مهمترین گامها در این فرآیند مسیریابی است. در این مقاله سعی شده تا توابع هزینه ساخت مسیر راه‌آهن به منظور کاربرد در مدل مسیریابی بهینه ارایه شود.