سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا صادقی – دانشگاه کاشان، دانشکده علوم، بخش شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
جواد صفری – دانشگاه کاشان، دانشکده علوم، بخش شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی

چکیده:

رنگهای دونیتروژنیعمده ترین گروه مواد رنگی مصنوعی هستند که مواد کاربرد فراوانی دارند روشهای گوناگونی برای تهیه ی این نوع رنگها وجود دارد ولی عمدتا از جفت شدن با دونیتروژنی ها بدست می ایند. این مواد از واکنش دونیتروژنی کردن امین های آروماتیک نوع اول حاصل می شود. [۱].
از واکنش دو نیتروژنی کردن برای اولین بار در سال ۱۸۵۸ توسط پیترگریس ارائه شد . دو واکنشی که پایه و اساس شیمی رنگهای دو نیتروژنی است عبارتند از دو نیتروژنی کردن [۲] و جفت کردن [۳].
همه ی ترکیب هایی که در ساختمان رنگهای دو نیتروژنی استفاده می شوند دارای یک طرح کلی (یک هیدروژن فعال که با اتم کربن پیوند دارد) می باشند. ترکیب های زیر می توانند به عنوان جفت شونده در دو نیتروژنی ها استفاده شوند، فنل ها و نفتل ها، آمین های آروماتیک و ترکیب هایی که دارای گروه های کنون قابل انوله شدن می باشند [۴].
درواکنش فوق از ترکیب های ۲-کتومتیل کینولین که دارای ساختار اتامینونی است و جفت کردن آن با نمک آرن دو نیتروژنی استفاده نمودیم، و محصول حاصل را با استفاده از فن آوریهای طیف بینی Mass , CNMR , HNMR , IR شناسایی کردیم.