سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد غضنفری مقدم – دانشگاه شهید باهنر کرمان
شهین نوربخش –
حامد غفارزاده –

چکیده:

دردودهه گذشته استفاده از الیاف گیاهی برای کاربردهای صنعتی خصوصا تقویت کامپوزیت های مورد توجه زیادی قرارگرفته است دراین تحقیق به منظور استفاده از الیاف خرما درساخت گلدانهای کامپوزیتی سازگار تر با محیط زیست الیاف خام خرما با استفاده ازهیدروکسید سدیم و اسید کلرئیدریک لیگینین زدایی شدالیاف خالص سازی شده آسیاب و سپس با نسبت های ۱۰و۲۰و۳۰ درصد وزنی الیاف و دردو اندازه ریزودشت با پلی اتیلن مخلوط شد با استفاده ازروش قالب گیری تزریقی گلدانهای کامپوزیتی تهیه گردید سپس خصوصیات مکانیکی گلدانها شامل استحکام کششی مدول الاستیسیته درصد افزایش طول و مقاومت به ضربه گلدانها اندازه گیری شد میزان جذب رطوبت نیز با قرار دادن گلدان ها درآب بررسی گردید نتایج نشان داد که با افزایش درصد الیاف درگلدانها استحکام کششی مدول الاستیسیته و درصد جذب رطوبت آنها افزایش ولی کرنش کششی و مقاومت به ضربه آنها کاهش یافت