سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مینا طهرانی زاده – کاشناس ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی
احمد غضنفری مقدم – دانشیار بخش مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرما

چکیده:

کربن فعال نوعی زغال است که دارای مساحت سطح داخلی بسیار بالا و ظرفیت جذب مناسب بوده و از تجزیه حرارتی مواد آلی بدست میآید. کربن فعال دارای تخلخل بسیار زیادی بوده و از آن به عنوان فیلتر سیالات استفاده میشود. از مواد کشاورزی مختلف مانند تفاله چغندر قند، پوست نارگیل و سبوس برنج میتوان برای تولید کربن فعال استفاده کرد. چوب نخل خرما با چگالی پایین و تخلخل بالا، پتانسیل خوبی برای تهیه این ماده را دارد. در این پژوهش با تجزیه حرارتی چوب نخل خرما، کربن فعال تهیه، و تأثیر دو پارامتر دمای فرآیند تجزیه حرارتی و اندازه چوب نخل خرما بر خواص کربن فعال تهیه شده بررسی گردید. به این منظور چوب در سه دمای ۳۰۰و ۳۵۰ و ۴۰۰ درجه سلسیوس و در ۴ اندازه (کوچکتر از ۵ و ۲۰-۵ و ۱۵-۱۰ و ۲۰-۱۵ میلی متر) به مدت ۶۰ دقیقه تحت فرآیند تجزیه حرارتی قرار داده شده و از آن کربن فعال تهیه شد. نتایج نشان داد که بهترین تیمار کربن فعال تهیه شده از چوب با اندازه کوچکتر از ۵ میلیمتر در دمای ۴۰۰ درجه سانتیگراد میباشد. در این تیمار از هر ۱۰۰ گرم چوب، حدود ۳۰ گرم کربن فعال با چگالی ۰/۱۰ گرم بر سانتیمتر مکعب و عدد یدی ۵۸۵ میلیگرم بر گرم بدست آمد.