سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آرمان مرفع – کارشناسی ارشد مهندسی عمران – محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (واحد
هرمز اسلامی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حبیب الله بیات – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران- محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سلمان الیاسی – کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (واحد

چکیده:

خواص ژئوپلیمرهای با پایه متاکائولین مستقیماً تحت تأثیر سطح ویژه و ترکیب متاکائولین و همچنین نوع،ترکیب شیمیایی و مقدار نسبی فعالساز قلیایی استفاده شده در آن می باشد. البته شرایط عمل آوری در مراحل آغازین واکنش ژئوپلیمریزاسیون نیز بسیار حائز اهمیت می باشند. در این پژوهش، دو نوع ژئوپلیمر با پایه متاکائولین و با فعال سازهای متفاوت تولید شده و خواص مکانیکی آنها با یکدیگر مقایسه شده اند. در نوع اول از ترکیب محلول هیدروکسید سدیم و محلول پلی سیلیکات سدیم و در نوع دوم از ترکیب محلول هیدروکسید پتاسیم و محلول پلی سیلیکات سدیم به عنوان محلول فعال ساز استفاده گردید. نتیجه آزمایشات نشان دادند که ژئوپلیمرهای تولید شده با هیدروکسید پتاسیم خواص مکانیکی مطلوب تری دارند بطوریکه این نمونه ها دارای مقاومت های فشاری و کششی سه روزه به ترتیب برابر با ۳۳/۲۵ ,۲/۸۴مگاپاسکال بوده اند. این در حالی است که نمونه های تولید شده با هیدروکسید سدیم مقاومت های فشاری و کششی به ترتیب برابر با ۲۰/۰۵ ,۱/۹۹مگاپاسگال را از خود نشان داده اند.