سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم اسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم
حسن ثقفیان لاریجانی – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
فرهاد گلستانی فرد – استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این پژوهش ساخت پوشش کامپوزیتی مس-نیترید سیلیسیم بر روی زیر لایه فولاد کم کربن به وسیله پراکنده سازی غلظ تهای مختلفی از ذرات نیترید سیلیسیم با میانگین اندازه ذرات۰/۴میکرومتر در حمام آبکاری مس و در حضور عامل فعال ساز سطح مورد بررسی قرار گرفت. از جریان مستقیم برای آبکاری استفاده شد. جهت بررسی توزیع ذرات ودرصد وزنی ذرات در پوشش از میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیزور طیف سنج تفکیک انرژی و جهت بررسی خواص مکانیکی پوشش از سختی سنجی استفاده شد. نتایج نشان داد که حضور ذرات نیترید سیلیسیم ریز ساختار و مورفولوژی پوشش را تحت تأثیر قرار داده و منجر به افزایش سختی پوشش می گردد