سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اعظم نجار صفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
خداداد نظری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری ، پژوهشگاه صنعت نفت
فروغ ادهمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
سعیده سلمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

مطالعاتی در زمینه های غیر طبیعی شدن شیمیایی و گرماییHRP در دمای ثابت به وسیله اوره و گوانیدین هیدروکلراید و همچنین مطالعات پیوندی بنزهیدور کسامیک اسید بر روی HRP گزارش شده است. در این بررسی تهیه آنزیمی پلیمرهای رسانا از طریق واکنش اکسیداسیون/پلیمریزاسیون ترکیبات فنلی نظیر اورتومتوکسی فنل در حضور پراکسیداز و هیدروژن پراکسید در شرایط دما و فشار ملایم و محیط آبی (بافر) هموژن انجام گرفته است و اثر عوامل گوناگون نظیر محیط های میسلار بر تهیه پلیمر بررسی شده است. در این راستا قالب های میسلار پلیمری با اندازه و قطر کنترل شده در ابعاد نانومتری از مواد فعال سطحی یونی (کاتیونی و آنیونی) در غلظتهای بالای CMC ساخته شده تا بتوان به کمک آنها پلیمر های مورد نظر را تهیه نمود. با بهره گیری از سرعت بهینه در انجام واکنش ها میتوان بهترین محیط های میسلار را انتخاب کرد و محصولات به دست آمده را با اسپکتروسکوپی های UV-Vis و IRبررسی نمود.