سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا میلانی حسینی – دانشیار – شیمی تجزیه
عاطفه بخشی – دانشجوی کارشناسی ارشد- شیمی تجزیه

چکیده:

ترکیب دی بنزو تیوفن یکی از مشتقات ترکیبات سولفور است که به سختی از نفت حذف میشود. نیاز به حذف این ترکیبات مضر از ترکیبات نفت ضروری میباشد. ما در این تحقیق پلیمر قالب مولکولی سنتز کردیم که ترکیب مورد نظر را به صورت انتخابی از نفت جدا کنیم. پلیمر قالب مولکولی به روش رسوبی تهیه شد. برای سنتز از استایرن به عنوان منومر عاملی، اتیلن گلیکول دی متا اکریلات به عنوان شبکه ساز، آزوبیس ایزو بوتیرو نیتریل به عنوان آغازگر دی بنزو تیوفن به عنوان مولکول الگو و حلالهای کلروفرم، دی کلرومتان و متانول برای بررسی اثر حلال بر روی پلیمر حاصله استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان داد که پلیمر ساخته شده در حلال کلروفرم بیشترین کارایی را برای حذف دی بنزو تیوفن دارد و تصویر میکروسکوپ الکترونی به دست آمده ذرات یکنواختی از پلیمر را نشان میدهد همچنین این پلیمر دارای انتخابگری مناسبی در مقابل ترکیبات مشابه را نشان میدهد که نشان از کارایی پلیمر دارد.