سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ندا نازپرور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سیدمحمود ربیعی – استادیار گروه مهندسی مواد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمد رجبی – استادیار گروه مهندسی مواد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سعید ریاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

ساخت موادی که به منظور ترمیم سیستم اسکلتی بدن توانایی تشکیل پیوند با بافت استخوان را دارند برای محققین بیومواد بسیار بااهمیت است هدف از پژوهش حاضر، تولید نانو پودر شیشه-سرامیکزیستی و بررسی زیست فعالی آنجهت بکارگیری در مصارف پزشکی و دندانپزشکی می باشد به همین منظور پودر شیشه-سرامیکزیست فعال به روش سل ژل تهیه گردید از روش پراش پرتو ایکسXRD برای بررسی ساختار ترکیب مذکور استفاده شد سپس به کمک میکروسکوپ الکترونی عبوریTEMو میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM شکل و اندازه ذرات مورد بررسی قرار گرفت. نانو پودر شیشه-سرامیکزیستی تولید شده، در محلول شبیه سازی شده بدنSBF به مدت ۷و ۱روز غوطه ور گردید و پس از آن با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM به بررسی تشکیل لایه آپاتیت و تعیین زیست فعالی نانو پودر پرداخته شد