سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم احمدیان – دانشکده شیمی – پردیس علوم- دانشگاه تهران- تهران – ایران
ابوالقاسم باخدا – دانشکده شیمی – پردیس علوم- دانشگاه تهران- تهران – ایران
علیرضا نعمتی خراط – دانشکده شیمی – پردیس علوم- دانشگاه تهران- تهران – ایران
علیرضا عباسی – دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده:

بیس( دی فنیل فسفینو سولفید ) اتان ۲dppeS یکی از کالکوژنیدهای dppe می باشد. از سال ۱۹۶۶ به بعد با شناخته شدن انواع کالکوژنیدهای ۲، ۱ بیس( دی فنیل فسفینو) اتان تلاش در جهت سنتز کمپلکس های فلزی از آن ها صورت گرفت[ ۱]. این لیگاندهای دودندانه کی لیت های پایدار با انواع فلزات اصلی و واسطه تشکیل می دهند. داین تحقیق پس از تهیه dppe اقدام به سنتز ۲ dppeS شد . آنالیز این ترکیب با HNMR، FTIR انجام شد . و ساختار کریستالی آن به وسیله اشعه x تعیین شد.