سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مژگان یاراحمدی – گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
کاظم مهان پور – گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

در این تحقیق ابتدا کاتالیستO4 (Clinoptilolite) ZnFe2را تهیه نموده با استفاده از تکنیک های XRD و SEM اقدام به شناسایی آن شد با روش امواج آلتراسونیک و تابش فرابنفش رنگ Direct blue 71 که از رنگ های تری آزو و جز رنگ های پر مصرف در صنایع نساجی است تجزیه شده است. و شرایط عملیاتی بهینه سازی مشخص گردید که در ۷= pHغلظت رنگ ppm20 مقدار کاتالیست g2و مقدار آب اکسیژنه معادل ۲۵/۱ میلی لیتر به ازای هر لیتر محلول رنگی در شرایط بهینه می باشد .