سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لیلا صباغ زاده قمی – کارشناسی ارشد دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدمهدی کاشانی مطلق – دانشیاردانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
امیرعلی یوزباشی – استادیارپژوهشگاه مواد و انرژی ، کرج

چکیده:

اخیرا به دلیل خواص کاتالیزوری، الکترونی و مغناطیسی نانوذرات اکسید نیکل توجه زیاد ی به آن شده است .اگرچه کاربرد اساسی اکسید نیکل در سیستم باتری می باشد . اکسید نیکل یک ماده آنتی فرومغناطیس و جزء نیمه هادیهای نوع P محسوب میشود . و به عنوان کاتالیزور، کاتد در باتریها، سنسورگاز و حافظه ها کارآیی دارد چندین روش برای آماده سازی این ذرات مورد استفاده قرار می گیرد که شامل سل-ژل، هیدروترمال، استفاده از پیش ماده سورفکتانت ، فرآیندهای حالت جامد، مایکروویوو … می باشد . خواص ساختاری ذرات (سایز، توزیع ومورفولوژی) وابسته به روش آماده سازی است . انتقال تابش با استفاده ازمیدان مایکروویو به طور اساسی برای آماده سازی مواد در سایز نانو به کار میرود . سنتز ذرات از طریق مایکروویو مزیت های عمده ای دارد، از جمله :-۱ سریعتر بودن واکنش ۲- تمیز بودن مکانیسم عمل ۳- اقتصادی تر بودن ( به لحاظ انرژی بسیار مقرون به صرفه است ). افزون بر موارد ذکر شده، در واقع مهمترین مزیت، تولید ذرات با توزیع اندازه یکنواخت و در اندازه های بسیار کوچک است زیرا مواد واکنش دهنده به طور یکسان تحت حرارت یکنواختی قرار می گیرند . دراین تحقیق سعی شده است نانو ذرات اکسید نیکل از هیدروکسید نیکل Ni(OH)2با استفاده از روش تلفیق تابش مایکروویو از محلول آبی نیترات نیکل و هیدروکسید سدیم ( ماده راسب) و اکسیداسیون توسط هیپوکلریت سدیم و در نهایت کلسیناسیون در دمای ۴۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲ ساعت سنتز شود . در این راستاNi(OH)2 با استفاده از محلول نیترات نیکل و هیدروکسید سدیم تهیهگردید