سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد یوسفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
علی شیخ پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
زهرا شریعتی نیا – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گروه مستقل شیمی

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از پنتاکلرید فسفر و تری کلرواستامید ترکیب حد واسط N- تری کلرواستیل فسفر آمیدیک دی کلرید تهیه شد. در مرحله بعد از واکنش این حد واسط با بنزفنون هیدرازون به نسبت مولی ۲:۱ یک ترکیب جدید از خانواده فسفریک تری آمیدها که دارای خواص دارویی شناخته شده ای هستند سنتز شد.شناسایی این ماده به کمک طیف سنجی های IR NMRو همچنین آنالیز عنصری CHNانجام گردید . جابجاییهای شیمیایی و ثابتهای جفت شدن در طیفهای NMRو همچنین فرکانسهای کششی در طیف IR مورد بررسی قرار گرفتند.