سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آزاده آصف نژاد – دانشجوی دکترا، گروه بیومتریال، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی
فریبا اورنگ – استادیار دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گروه بیومتریا
حمید میرزاده – استاد تمام دانشکده پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سعید کرباسی – دانشجوی دکترا دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گروه بیو

چکیده:

ترمیم ضا یعات منیسک بافت غضروفی از موضوعات روز می باشد که در ا ین ارتباط ایمپلنت های زیست تخریب پذ یرمتخلخل پلی یورتان نتا یج مناسبی از خود نشان داده اند. در این تحقیق دو نوع پلی یورتان زیست تخریب پذ یرمتخلخل، با استفاده از هگزامتیلن دی ایزوسیانات به عنوان بخش سخت، پلی کارپرولاکتون و کوپلیمر ۵۰/۵۰ پلی L- لاکتید/ε- کاپرولاکتون به عنوان بخش نرم سنتز شدند و تخلخل ها نیز با استفاده از ذرات نمک ایجاد شد. جذب آب در نمونه های بر پایه پلی کاپرولاکتون /L- لاکتید نسبت به نمونه های بر پایه پلی کاپرولاکتون کمتر بود. ویسکوزیته همه نمونه ها با افزایش سرعت و یسکومتر، افزایش پیدا کرد . تخلخل ها منظم و به هم مرتبط هستند. نتا یج حاصل از کشت سلول ها ی کندروسیت بر روی فیلم های متخلخل پلی یورتانی نشان داد که سلول های کندروسیت دارای توزیع یکنواختو شکل طبیعی خود می باشند.