سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام علینقی زاده – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد- یزد
معصومه طباطبایی – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد- یزد
میترا قاسم زاده – مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران

چکیده:

در این تحقیق یک لیگاند ایمینی جدید از واکنش ترکیب ۴-آمینو– ۵- متیل- ۱،۲،۴ تریآزول- ۵- متیل تیول با ۲-هیدروکسی- ۳- متوکسی بنزآلدهید تهیه و ساختار مولکولی آن توسط پراش اشعه x تعیین شد. اطلاعات کریستالی ترکیب عبارت است از (فرمول در متن اصلی مقاله)