سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

الهه کوثری – عضوهیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
لیلا کتباب – دانشجوی کارشناسی ارشد شمیی کاربردی

چکیده:

دراین تحقیق به ساختن محلولهای پلیمری و تولید نانوالیاف با استفاده از روش الکتروریسی پرداخته شده است نانوالیافهای بدست آمده را با استفاده حرارت کلسینه کرده تا نانوکامپوزیت حاصل شود ویژگی نانوکامپوزیت هایتهیه شده با استفاده از پراش پرتوایکس xrd و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM بررسی شد نتایج وجود پیک های ZnO و Fe3O4 و همچنین تشیکل الیاف درمحدوده نانو ۸۹-۸۱ را تایید کردند.