سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه ربیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد کارشناسی ارشد
سهراب نصیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد مربی گروه مهندسی مواد
رضا ابراهیمی کهریزسنگی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
اکبر چمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

فرایند سل – ژل دستیابی محصولات جامد را از راه ژل شدن به جای تبلور یا ته نشینی ممکن می سازد فرایند سل – ژل را میتوان به صورت ایجاد شبکه اکسید از راه واکنش چند تراکمی پیش ماده های مولکول در محیط مایع یا بصورت فرآیندی جهت تشکیل مواد از راه سل ژل شدن سل و درنهایت خارج کردن حلال بیان کرد هدف تهیه پودرزیست فعال با ترکیب SiO2 – SrO – CaO – P2O5 و افزودن ماده پلی وینیل تری متوکسی سیلان میب اشد پلی وینیل تری متوکسی سیلان دارای زنجیره های کربنی است که اتمهای سیلیسیم را به هم متصل کرده است و نیز زنجیره کربنی کمک می کند که درهنگام خروج حلال استحکام حفظ گردد همچنین از طریق رادیکالهای آزادی که درساختارش موجود است باعث پیوند با سایر مواد واکنشگر شده و این زنجیره را گسترش میدهد ساخت پودر زیست فعال با ترکیب SiO2 – SrO – CaO – P2O5 با استفاده از ساختار آلی معدنی و بکارگیری آنها بعنوان داربست های مهندسی بافت به علت داشتن ساختاری متخلخل و همچنین استحکام مکانیکی کافی می تواند جنبه های تحقیق نشده درساخت این نوع پودر برپایه روش سل – ژل باشد.