سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منیر شایان نیا – دانشگاه گیلان رشت
وحید متقی طلب –
اکبر خداپرست حقی –

چکیده:

دراین مقاله تهیه و بررسی نانوالیاف کامپوزیت فیبروئین ابریشم/ نانولوله کربن و تاثیر افزایش مقادیر مختلف نانولوله کربن ۵-۰% روی خواص رئولوژیکی و الکتریکی نانوالیاف مورد بررسی قرارگرفت که با توجه به نتایج بدست آمده محلول ریسندگی فیبروئین/ نانولوله کربن از خود رفتار غیرنیوتنی نشان داد و ویسکوزیته آن دراثر برش کاهش یافت همچنین میزان خواص الکتریکی و رسانایی نمونه ها با افزایش درصد نانولوله کربن تاحداکثر ۰/۱۱۴ ms/cm افزایش یافت عامل دارشدن سطح نانولوله های کربنی توسط بیوپلیمر فیبروئین با استفاده ازتکنیکهای طیف سنجی مادون قرمز بررسی شد و نتایج نشان داد که با افزایش نانولوله کربن مقدار بلورینگی افزایش یافته است و هیچگونه واکنش شیمیایی بین فیبروئین ابریشم و نانولوله کربن رخ نداده است جهت مشاهده و بررسی تاثیر درصدهای مختلف نانولوله کربن روی ظاهر و قطر الیاف از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده گردید نتایج نشان داد که دراثر افزایش نانولوله کربن ۵-۰% قطر الیاف از ۴۶تا۸۵ نانومتر افزایش یافت و دردرصدهای بالای نانولوله کربن تجمع درسطح الیاف مشاهده گردید.