سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کاملیا نجاتی – استادیار – دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
ذوالفقار رضوانی – استادیار – دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
سهیلا داوری – استادیار – دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
مهسا منصورفر – دانشجو – دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

چکیده:

با توجه به اهمیت و کاربرد ترکیبات لایه دوگانه هیدروکسیدی به عنوان حاملین دارو، کاتالیزور، پایدار کننده پلیمرها، جاذب، تعویض کننده آنیونی، عامل الکتروشیمیایی، بیو حسگر، حذف کننده آلاینده های محیط زیست و … در این کار پژوهشی ما اقدام به تهیه Cu-Al-NO3-LDH به روش ترمال و هیدرو ترمال از مواد اولیه Cu(NO3)2.3H2Oِ و Al (NO3)3.9H2Oٍ د ردمای ثابت و pHهای مختلف کردیم. LDHهای ذکر شده در pH های ۱۱/۵-۸/۵، روش ترمال، مدت زمان ۲۴ ساعت در دمای محیط سنتز شده است. برای شناسائی فراورده های بدست آمده، روشهای پراش اشعه ( XRD( X و طیف سنجی زیر قرمز (FT-IR) ، ترمال گراویمتری (TG) ، میکروسکوپی الکترونی پیمایشی (SEM) ، آنالیز عنصری (CHN) و اسپکتروسکوپی جذب اتمی (AAS) بکار گرفته شده است.