سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهران قاسملو –
فرامرز خدائیان –
عبدالرسول ارومیه ای –

چکیده:

فیلم های خوراکی ترکیبی برپایه کفیران و اسید اولئیک OA درنسبت های ۱۵ و ۲۵ و ۳۵% براساس امولسیون سازی و با هدف بهبود خصوصیات مکانیکی سدشوندگی دربرابر بخار اب تهیه شدند محلولهای تشکیل دهنده فیلم از لحاظ ویژگیهای رئولوژیکی و توزیع اندازه ذرات مورد ارزیابی قرارگرفتند اثر اختلاط OA درشبکه فیلم با بررسی ویژگیهای فیزیکی مکانیکی و حرارتی صورت گرفت میزان نفوذ پذیری به بخار آب فیلم ها با اضافه کردن OA تقریبا ۳۳% کاهش یافت ویژگیهای مکانیکی فیلم های کفیران نیز تحت تاثیر افزودن OA قرار داشت بطوریکه مقاومت کششی کاهش و کشیدگی به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یافت کالریمتری روبشی افتراقی نشان داد که با اضافه کردن OA هیچ تفاوت معنی داری در میزان آن ایجاد نشد.