سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سهراب نصیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد عضو باشگاه پژوهشگران جوان گروه مهند
مرضیه ربیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد
احمد منشی – دانشگاه صنعتی اصفهان – استاد، گروه مهندسی مواد

چکیده:

دراین پژوهش منولیت قطعه یکپارچه هیبریدی معدنی – آلی با استفاده از ترکیباتی چون تترااتیل اورتوسیلیکات کلسیم نیترات چهار آبه وینیل تری متوکسی سیلان به روش سل – ژل برپایه پلی وینیل تری متوکسی سیلان سنتز و مشخصه یابی گردید و به منظور بررسی زیست فعالی درون محلول شبیه سازی شده بدون sBF قرار داده شد و با آزمون های آزمایشگاهی TEM TG: DTA : XRD : SEM : FTIR مورد ارزیابی و بحث قرارگرفت منولیت سنتز شده طی این فرایند نانوساختار بوده و آنچه دراین پژوهش از اهمیت بارزی برخوردار بود خشک شدن ژل و منولیت شدن آن با تخلخل لازم ارتباط تخلخل ها با یکدیگر و زیست فعالی آن می باشد.