سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منیره کوهی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
محمد مرشد – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
ژاله ورشوساز – دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان
محمدحسین فتحی –

چکیده:

در این تحقیق نانوالیاف پلی کاپرولاکتونPCL)حاوی درصدهای مختلف نانوذرات شیشه زیست فعال ( ۰ و۵و۱۰و۱۵ %۲۰ ) و حاوی ۶% سیمواستاتین به روش الکتروریسی تهیه شد. نتایج اندازهگیری ویسکوزیته محلول پلیمری نشان داد که باافزایش درصد نانوذره ویسکوزیته محلول پلیمری افزایش یافت، همچنین تصاویرSEM نشان داد که میانگین قطر نانوالیاف با افزایش درصد نانوذرات از ۰ تا ۲۰ درصد از ۴۱۱ نانومتر تا ۴۸۳ نانومتر افزایش یافته است. نتایج آنالیزDSC نشان داد که با افزایش درصد نانوذره دمای ذوب نانوالیاف روند مشخصی را نداشته است اما درجه کریستالینیتی پلیمر با افزایش نانوذره از۵۷/۸۹% به۶۵/۱۳%افزایش داشته است. با افزایش درصد نانوذرات از ۰ تا ۲۰ % در ابتدا نرخ رهایش دارو کاهش یافته و با گذشت زمان، داروی بیشتری از نانوالیاف آزاد میگردد. بر اساس نتایج بدست آمده از رهایش دارو مشخص شد که نانوالیاف تولیدی در این تحقیق توانایی رهایش داروی مورد نظر را بصورت کنترل شده دارد و میتواند به عنوان یک سیستم رهایش دارو در بازسازی استخوان مورد استفاده قرار بگیرد