سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه امینی فولادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدالرضا محمدی نافچی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد دامغان
حسین جلالی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

چکیده:

کاربرد فیلمهای خوراکی روشی است که با توجه به مشکلات مربوط به تولید و مصرف موادغذایی به ویژه مواردی مانند ایمنی کیفیت سلامت و بهداشت بهبود شرایط ظاهری و بسته بندی مناسب و نهایتا توجه به اقتصادتولید میتواندنقش موثری درستوعه صنایع غذایی داشته باشد هدف ازاین مطالعه بررسی تهیه فیلمهای نشاسته ای ترکیب شده با عصاره ریحان به منظور استفادهدربسته بندی موادغذایی به جای کاربرد اولیه غیرقابل تجزیه و بازیافت می باشد بدین منظور عصاره ریحان درغلظت های ۵و۱۵و۳۰درصد و پلاستی سایزر ۴۰درصد به نشاسته ساگو اضافه شد دراین مطالعه آزمونهای فیزیکوشیمیایی نظیر میزان جذب آب WAC عبوردهی نسبت به بخار آب WVP و حلالیت درآب فیلم ها مورد بررسی قرارگرفت اثرغلظت عصاره آبی و متانولی استخراج شده از ریحان برخواص ضدمیکوربی فیلمهای نشاسته ای نیز به روش انتشاربرسطح آگاردربرابر سودوموناس آئروژینوزا اندازه گیری گردید.