سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میلاد بهرامیان – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدعلی المدرسی – دکترای ژئومورفولوژی

چکیده:

خاکهای شور خاکهایی هستند که به نحوی تولید محصول، رشد گیاه و عملکرد گیاه را کاهش می دهند و یا متوقف می کنند.معمولاً درجه حرارت بالا و رطوبت کم محیط سبب کم شدن رطوبت نسبی هوا می گردد و تبخیر را بالا می برد، در نتیجه نمک از اعماق به سطح بالا می آید که این کیفیت در آب و هوای گرم و خشک مانند خوزستان حکم فرماست.تعیینlE به عنوان معرف شوری خاک حائز اهمیت می باشد.اندازه گیریlE به روش صحرایی و نمونه برداری مستقیم زمان بر و پرهزینه می باشد.در اینمقاله با استفاده از سنجش از دور ماهواره ای براساس اطلاعات سنجندهlTM+ماهواره لندست ۷ و مطابقت نتایج باlE اندازهگیری شده از روش صحرایی نقشه شوری خاک منطقه جنوب خوزستان در محیط نرم افزارهایSIR و lVNI تهیه گردید.دراین راه از شاخصی به نامVSRI که معرفی برای میزان شوری خاک است استفاده شده است