سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیرکو جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه تهران
خبات رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا
یونس اراززاده – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

تهیه نقشه های کاربری اراضی با توان تفکیک مکانی بالا در سطح محله و منطقه شهری نیازمند تهیه تصاویر گران قیمت است که برای همگان میسر نمی باشد. از زمان انتشار گوگل ارث در ماه ژوئن سال ۲۰۰۵، به تازگی پتانسیل آن برای تصویر سازی به رسمیت شناخته شده است. از تصاویر گوگل ارث که رایگان و با قدرت تفکیک بالا در دسترس است، می توان در تهیه نقشه های پوشش و کاربری اراضی استفاده کرد. هدف این مطالعه ارزیابی صحت تصاویر گوگل ارث برای تهیه نقشه کاربری اراضی فضای سبز در سطح منطقه شهری می باشد. بدین منظور ابتدا نقشه فضای سبز سه منطقه مختلف از شهرکرج را از گوگل ارث استخراج نموده و سپس با نقاط کنترل زمینی حاصل از بازدید میدانی صحت سنجی گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که صحت کلی و ضریب کاپای نقشه کاربری فضای سبز تولیدی گوگل ارث به ترتیب ۱۸/۹۳% و ۶۹/۸۷% بود.