سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالحسین رضائی پور – کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
علی سرکارگراردکانی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، گروه سنجش از دور
مرضیه زینلی – دانشجوی کارشناسی، دانشگاه پیام نور بافق، علوم کشاورزی

چکیده:

یکی از عوامل مهم برنامه ریزی و مدیریت صحیح، دسترسی به اطلاعات صحیح و بهنگام می باشد. از روشهای جدید برای کسب اطلاعات بهنگام در سطوح وسیع، استفاده از سنجش از دور می باشد. روستای باغدر در شمال شرقی شهرستان بافق در استان یزد واقع گردیده است. ارتفاع متوسط آن از سطح دریا حدود ۲۶۰۰ متر و میزان بارندگی سالیانه بالغ بر ۹۷/۰۳میلیمتر می باشد. در این تحقیق از تصاویر ماهواره ایLANDSAT سنجندهETM جهت تیه نقشه پوشش گیاهی استفاده شد. نتایج منجر به ایجاد نقشه پوشش منطقه در ۵ کلاس با ضریب شاخصNDVI گردید. نتایج این تحقیق همچنان نشان داد که تصاویر سنجندهETM و شاخص های گیاهی ابزار نسبتاً مناسبی جهت تهیه نقشه پوشش گیاهی در منطقه مورد مطالعه بوده و استفاده از ابزار سنجش از دور یکی از راههای دستیابی به توسعه پایدار و حفاظت هرچه بیشتر از منابع طبیعی می باشد