سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه نصرت پور – کارشناس ارشد خاک شناسی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلام
اصغر فرج نیا – عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ت
شکور نصرت پور – کارشناس ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل
اصغر نظیفی – کارشناس ارشد

چکیده:

از مناسبترین راههای تعیین نیاز کودی، تهیه نقشه حاصلخیزی خاک است. این بررسی در سال ۱۳۸۸ با استفاده از نرم‌افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی و روشهای زمینآمار، جهت تهیه نقشه پراکنش عنصر آهن قابل جذب گیاه در خاک با هدف تخمین وضعیت آهن در قسمتی از خاک‌های استان آذربایجان‌شرقی برای بهینه کردن مصرف کود این عنصر کم مصرف که نقش مهمی در کیفیت محصولات تولیدی و بهبود تغذیه انسان‌ها دارد و همچنین تسهیل مدیریت حاصلخیزی خاک تهیه شد. پس از تعیین محدوده مطالعه روی نقشه رقومی و شبکه‌بندی آن و برداشت۳۹۰‌نمونه مرکب از خاک، مقدار آهن قابل جذب نمونه‌ها به روش عصاره گیری با DTPA و با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه‌گیری شد. سپس با بکارگیری نرم افزار‌‌Gs+9‌ و بررسیهای زمین‌آماری نقشه پهنه‌بندی آهن براساس استانداردهای موسسه تحقیقات خاک‌و‌آب تهیه گردید. بر‌اساس نتایج در‌۵/۷۲‌درصد اراضی مقدار آهن در حد کفایت بوده و در ۵/۲۷ درصد این اراضی مقدار آهن قابل جذب در حد کمبود قرار دارد. توصیه می شود در اراضی دارای کمبود اقدام به مصرف ۱۵ کیلوگرم در هکتار سکوسترین آهن در اراضی آبی و یا مصرف ۷۵-۵۰ کیلوگرم در هکتار کود سولفات آهن به همراه ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار کود گوگرد گرانوله به همراه ۴۰-۳۰ تن کود حیوانی پوسیده شود، یا آنکه محلول پاشی با غلظت دو در هزار در مراحل مختلف رشد گیاه بر حسب نوع محصول انجام گیرد