سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید همتی – کارشناسی ارشد مهندسی معدن – اکتشاف دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین حسنی – دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

فعالیت های راهسازی و بهره برداری باید در راستای توسعه پایدار و تحقق اهداف آن باشد[ ۱]. پروژه های راه به دلیل بهره برداری از منابع طبیعی و تاثیراتی که بر آنها میگذارند اگر به درستی طراحی و اجرا نشوند، میتوانند آسیبهایجدی به بار آورند. روسازیهای مرسوم راه آهن شامل ریل، تراورس و لایه بالاستی می باشد که نهایتاً بارهای وارده را به زمین منتقل می کند[ ۲]. هزینه تولید و حمل مصالح با مقاومت بالا و ویژگی های خاص دیگر، تا نقاط مصرف از جمله عوامل تعیینکننده در برآورد اقتصادی پروژه میباشد که اگر به درستی مورد تحلیل قرار نگیرد، سبب به هدر رفتن سرمایه ملی میشود.بسیاری از تصمیم گیریها در پروژههای عمرانی به نوعی به مکان و موقعیت خاص جغرافیایی مربوط می باشد. در نتیجه وجود یک سیستم اطلاعات جغرافیایی هوشمند میتواند نقش اساسی در اخذ تصمیمهای بهینه مدیران ایفا کند[ ۳]. در پژوهش حاضر تعیین موقعیت مکانی و پهنه بندی منابع مصالح سنگدانهای درGIS با استفاده از لایه های اطلاعاتی گوناگون مانند نقشه های رقومی شده لیتولوژی، توپوگرافی، ناپیوستگی و راه های اصلی و کاربری اراضی در شبکه های ۵۰۰~۵۰۰متر در دو استان قزوین و گیلان در ۷ رده مختلف شامل مناطق بسیار مناسب، مناسب، متوسط، نامناسب، و بسیار نامناسب انجام پذیرفت و در نهایت نقشه پهنه بندی مصالح سنگدانه ای در این دو استان ارائه گردید.