سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهام رازقندی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مرتع و آبخیزداری
اردوان قربانی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
یونس رستمی کیا – هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

چکیده:

جهت تهیه نقش پراکنش گیاه بنه (Pistacia atlantica Desf ازخانواده Anacardiaceae با استفاده از سیستم موقعیت یاب جهانی موقعیت نقاط نمونه برداری بصورت سیتماتیک تصادفی درسطح شهرستان خلخال ثبت و با استفاده ازنرم افزار OziExplorer داده های سیستم موقعیت یاب جهانی به محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی انتقال و نقشه پراکنش گونه بصورت نقطه ای تهیه شد نتایج نشان داد گونه بنه در۲۵ درصد ازسطح شهرستان براساس نقاط نمونه برداری انتشار دارد با تلفیق نقشه های ارتفاع جهت و شیب مشخص گردید که این گونه دردامنه ارتفاع ۵۳۲ تا ۱۶۳۰ متر از سطح دریا و درشیبهای پایین تراز ۳۰ درصد و عمدتا دردامنه های رو به جنوب جنوب غربی و جنوب شرقی بیشترین گسترش را دارد.