سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اعظم الهامی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد محیطزیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ
حمیدرضا رضایی – استادیار دانشکده شیلات و محیطزیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
حسین وارسته مرادی – استادیار دانشکده شیلات و محیطزیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
محمد کابلی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

ارزیابی زیستگاه حیات وحش یکی از ملزومات اساسی جهت شناخت نیازهای زیستی و فیزیکی گونه برای حفاظت می باشد. شناسایی مکان هایی که صرفا در یک زیستگاه مورد استفاده حیات-وحش قرار می گیرند ما را به شناخت پارامترهای خُرد زیستگاهی مطلوب جانور رهنمون می شوند. کوکر شکم سیاه (Pterocles orientalis) پرنده ایست که در پناهگاه حیات وحش شیراحمد سبزوار و برخی دشت های جنوبی این شهرستان زیست می کند و با وجود این که به شدت تحت شکار و تخریب زیستگاه است از جمله پرندگانی است که تا کنون ناشناخته مانده است. تهیه نقشه پراکنش پرنده و دریافتن کلیاتی از ارجحیت های زیستگاهی این پرنده از جمله اقدامات اولیه جهت کسب اطلاعات در مورد خصوصیات زیست شناختی و بوم شناختی پرنده و حفاظت از آن می باشد. در این مطالعه مکان های مورد استفاده پرنده جهت ثبت پارامترهای زیستگاهی شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفت. طبق شواهد به دست آمده از این مطالعه این پرنده در زیستگاه های مرتفع تر از ۱۱۵۲ متر بالای سطح دریا دیده نشد با وجود این با توجه به عدم حضور پرنده در برخی ارتفاعات پایین تر می توان چنین نتیجه گرفت که ارتفاع تنها عامل محدود کننده در پراکنش کوکر شکم سیاه نمی باشد. همچنین نقشه پراکنش این پرنده در دشت شیراحمد سبزوار تهیه گردید.