سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرزاد صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع اب دانشگاه بیرجند
ابوالفضل اکبرپور – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
مصطفی یعقوب زاده – کارشناس ارشد سازه های ابی

چکیده:

امروزه با گسترش روز افزون در مصرف منابع ابی استفاده اصولی و برنامه ریزی شده از رواناب حاصل از بارش می تواند در جهت رفع مشکل کمبود اب مصارف شرب ، کشاورزی و صنعتی بخصوص در شرایط خشکسالی بسیار موثر واقع گردد. بدین منظور لازم است که ارتفاع و حجم رواناب تولیدی در حوشه ها با دقت و سرعت بالایی تعیین شود که در این راستا بکارگیری تکنیکهای GIS مفید خواهد بود. در این مقاله بر ساس روش سازمان حفاظت خاک آمریکا SCS برای تعیین ارتفاع رواناب ابتدا نقشه شماره منحنی رواناب تولید می شود. که در تهیه آن از نقشه های کاربری اراضی ، گروه های هیدرولوژیکی ، بافت خاک و شیب منطقه استفاده می گررد. سپس با دخیل کردن اطلاعات بارندگی حوضه و بکارگیری فرمول های هیدرولوژیکی ارائه شده در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی نقشه استعداد منطقه برای تولید رواناب حاصل می شود. این نقشه نشان دهنده ظرفیت تولید رواناب بر حسب میلیمتر در نقاط مختلف دشت بیرجند است.