سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صالح صبوری – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود
علی عباسپور –
عباس روحانی –
علی اصغر نادری –

چکیده:

در این تحقیق که در زمینی به مساحت حدود ۱۵۰۰هکتار در منطقه خارتوران انجام شد پس از نمونه گیری از خاک در ۵۳ نقطه از زمین و ۱۰ حلقه چاه آبیاری و تعیین موقعیت جغرافیایی نقاط نمونه برداری با GPS ، گل اشباع تهیه شد و در آزمایشگاه pH وEC و پتاسیم قابل جذب مربوط به هر نمونه اندازه گیری شد. سپس داده ها وارد نرم افزار ARC GIS شد و نقشهpH وEC و پتاسیم قابل جذب منطقه تهیه شد. با توجه به نقشه های رسم شده مشخص شد که آبیاری با آب چاه های نیمه عمیق تاثیرات زیادی در شور شدن خاک های مناطق کشاورزی دارد. در نهایت با توجه به اندازه گیری مقادیرpH وEC و پتاسیم و مقایسه آن با مقادیر مطلوب با سازگاری گیاهان، بهترین گیاهان مناسب برای منطقه توصیه شد. به هر حال نقشه های تهیه شده در اصلاح خاک به روش کشاورزی دقیق کاربرد دارد.