سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهتاب صفری شاد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
محمود حبیب نژاد روشن، – دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی ٬ دانشگاه علوم کش
علیرضا ایلدرمی – استادیار دانشگاه ملایر
میر حسن میر یعقوب زاده – دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری

چکیده:

برف یکی از منابع بزرگ آب در بیشتر نقاط دنیا می باشد. تعیین سطح پوشش برف در حوزه های آبخیز به عنوان یکی از پارامترهای مهم برف سنجی، نقش مهمی در مطالعات هیدرولوژی و اقلیمی دارد. از داده های سنجش از دور در بررسی سطح پوشش برف و ویژگی های هیدرولوژیکی حوزه های آبخیز استفاده های زیادی شده است. تصاویر ماهواره ای MODIS به دلیل دقت زمانی بالا و تعداد باندهای بیشتر برای این منظور مناسب تر از تصاویر سنجنده های دیگر مانند NOAA می باشد. به همین علت در این تحقیق برای تهیه نقشه پوشش برفی از تصاویر MODIS و شاخص NDSI استفاده شد. در الگوریتم برف سنجی MODIS، با تعریف شاخص NDSI جداسازی برف انجام شد اما با توجه به عدم توانایی این شاخص در جداسازی برف از سایر منابع رطوبتی، با تعریف حدود آستانه برای باندهای۲،۴و۶ این مسئله حل گردید. نتایج حاکی از توانایی شاخص NDSI در جداسازی پیکسل های های دارای برف همراه با اعمال آستانه های ذکر شده، می باشد.