سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ایمان انتظام سلطانی – دکتری زمین شناسی کاربردی
مسعود محمودپور – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی
محمدجواد بلورچی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

ناپایداری های دامنه ای بخش مهمی ازمخاطرات زمین شناسی کشور را تشکیل میدهد که می توانند خطرپذیری بالایی برای ساختارهای انسانی ایجاد نمایند روند کلی چنین نقشه هایی تقریبا استاندارد می باشد درمرحله اول با توجه به نقشه های توپوگرافی عکسهای هوایی و ماهواره ای بهمراه برداشتهای صحرایی نقشه پراکنش لغزشها تهیه میگردد درمرحله بعد کوشش بعمل می آید با توجه به مورفولوژی لغزش و شاخصهای دیگر لغزشهای به نسبت جدیدتر از لغزشهای قدیمی و باستانی تفکیک میگردد درمرحله نهایی با توجه به عوامل داخلی تاثیر گذار مانند ارتفاع شیب جهت شیب و مقاومت واحدهای سنگی و خاکی بروقوع زمین لغزش پهنه های با استعداد لغزش مختلف ازهم تفکیک میگردند.