سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید محمدی – دانشگاه شهیدچمران اهواز
حسین ایزدی –
محمدجواد شیخ داوودی –
علی اسحق بیگی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کشاورزی دقیق یک روش مدیریتی است که به اطلاعات جزئی و موردی زمین کشاورزی و عملکرد نقاط مختلف آن نیاز دارد مشخصات مزرعه بوسیله سنسورهای مختلفی که برروی ادوات کشاورزی نصب گردیده با مشخصات محل که توسط GPS تعیین میشود و نیز زمان ورود ترکیب شده و اطلاعات حاصله به سیستم GIS داده شده تا نقشه عملکرد ترسیم گردد درتحقیق حاضر با به کارگیری هم زمان GPS و طراحی مکانیزم اندازه گیری دبی گندم از نوع جابجایی صفحه ای پتانسیومتر زاویه ای نقشه عملکرد گندم مزرعه شماره ۲ دانشگاه شهیدچمران اهواز درسال ۱۳۸۸ با استفاده از کمباین جاندیر مدل ۹۵۵ تهیه شد دبی گندم عبوری با جابجایی زاویه ای صفحه ای توسط پتانسیومتر درموقعیت توقف کمباین کالیبره شد نتایج نشان داد که با کالیبره کردن این دبی سنج می توان شدت جریان گندم برداشت شده را درنقاط مختلف مزرعه تعیین نمودو با توجه به عملکرد ضعیف نقاط مزرعه تمهیدات و توصیه هایی درسال زراعی آینده قابل ارایه است.