سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

قباد جلالی – مربی گروه خاک شناسی، دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه جیرفت
صالح سنجری – مربی گروه خاک شناسی، دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه جیرفت
ناصر برومند – استادیار گروه خاک شناسی، دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه جیرفت
امیر جلالی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج

چکیده:

اعمال نهاده ها به سیستم خاک درقالب مدیریتی دقیق و مبتنی بر رفتار پویا و تغییرپذیری مکانی خصوصیات مختلف خاک، نیازمند رعایت اصل ضرورت ها و نیازهای هر موقعیت جغرافیای برای نهاده های مورد نظر است. این نوع مدیریت را اصطلاحا مدیریت ویژه مکانی می نامند. این مدیریت پایه و اساس کشاورزی دقیق است. تهیه نقشه های خاک اطلاعات ارزشمندی را جهت مدیریت هر چه بهتر اراضی کشاورزی در اختیار کاربران قرار می دهد. در این مطالعه نقشه پراکنش شوری، اسیدیته و فسفر در اراضی کشاورزی منطقه جیرفت با نرم افزار Arc GIS تهیه شد. نتایج نشان داد در اراضی کشاورزی واقع در دشت نسبت به اراضی واقع در مناطق کوهستانی میزان شوری بیشتر است. به طورکلی به کمک این روش ها می توان به تصویر کلی از شرایط ویژگی های خاک دستیابی پیدا کرد. که این امر خود می‌تواند به انتخاب هدفمند تحقیقات آینده و آزمایش های مزرعه‌ای بیانجامد.