سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سامره فلاحتار – دانشجوی دکترای محیط زیست،عضوء پژوهشکده محیط زیست، جهاد دانشگاهی
علیرضا سفائیان – استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدمحسن حسینی – دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس،
لادن کاظمی راد – کارشناس ارشد پژوهشکده محیط زیست، جهاد دانشگاهی

چکیده:

امروزه تغییر در درجه حرارت سطح که ناشی از تغییر در نوع کاربری و پوشش زمین است عامل اصلی برای تخمین درجه حرارت مناطق شهری و محدوده های اطراف آن جهت مدیریت و برنامه ریزی دقیق تر است. با توجه به تغییرات سریع و وسیع در پوشش اراضی شهر اصفهان ضرورت تحلیل رابطه بین انواع پوشش اراضی و درجه حرارت سطح زمین در این شهر احساس می شود. تهیه نقشه دمای سطح زمین برای سال ۱۳۸۰ و تحلیل رابطه دمای سطح زمین و انواع پوشش اراضی سال ۱۳۸۰ از جمله اهداف این تحقیق است. در این تحقیق از باند High gain تصویر+ ETM و روش Single-channel برای بازیابی درجه حرارت سطح زمین استفاده شد. نتایج بین نقشه پوشش اراضی و نقشه زون های حرارتی شهر اصفهان نشان می دهد حداکثر درجه حرارت در منطقه را اراضی بایر و مناطق صخره ای و سپس مناطق شهری به خود اختصاص می دهند و طبقات پوشش سبز و رودخانه کمترین درجه حرارت را نشان می دهند .