سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیروس عباسی – دانشجوی دکتری چینه و فسیل شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران،
اسلام ابراهیم نژاد – رئیس گروه زمین شناسی زیست محیطی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کش
محمد کاظم همدانیان – دانشجوی دکتری چینه و فسیل شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران
اسماعیل قاسم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

دانش زمین شناسی پایه و اساس مطالعات ما را در شناخت سرگذشت و بهره دهی کره ای که روی آن زندگی می کنیم تشکیل میدهد . بدین علت است که بررسیهای لازم برای تهیه نقشه ها و گزارش ها و دیگر تحقیقات زمین شناسی با دو هدف اساسی زیر انجام می شود : ١- شناخت تحولات زمین شناسی ٢- بررسی توان معدنی . همزمان با پایان برنامه پنج ساله سوم تهیه نقشه های یکصد هزارم مناطق اولویت دار به اتمام رسید و بیش از ٪ ٨٠ کشور زیر پوشش این نقشه ه ا درآمد . پس از اتمام نقشه های یکصد هزارم، نقشه های زمین شناسی با مقیاس یک بیست و پنج هزارم ( ١:٢۵٠٠٠ ) آغاز شد. این نقشه ها بستر مناسبی را برای فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی فراهم می سازد با کمک نقشه های زمین شناسی، اطلاعات پایه علوم زمین در اختیار پژوهشگران دیگر قرار می گیرد . به عبارت دیگر از نقشه های زمین شناسی در تمامی طرحهای مکان یابی شهری و صنعتی، شامل انتخاب محل شهرها، روستاها و شهرکهای جدید، انتخاب محل سازه های بزرگ مانند سد یا نیروگاه و طرحهای مسیریابی، مانند انتخاب مسیر جاده ها، مسیر خطوط انتقال نیرو، مسی ر لوله های گاز، آب و نفت کاربرد دارند و بدون استفاده از این نقشه ها، اجرای هر کدام از موارد ذکر شده با مشکل مواجه خواهد شد . همچنین تمامی طرحهای آبخیزداری، کشاورزی، طرحهای اکتشافی، طرحهای ارزیابی پتانسیل مخاطرات زمین شناسی شامل نقشه های پهنه بندی خطر لغزش، سیلاب، زلزله و آتشفشان های فعال با داشتن اطلاعات پایه زمین شناسی قابل اجرا هستند . اطلاعات پایه برای تهیه نقشه های زمین شناسی ( ١:٢۵٠٠٠ )، عکس های هوائی با مقیاس ١:٢٠٠٠٠ ، نقشه توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ و تصاویر ماهواره ای ETM و Aster می باشد. برای تهیه نقشه های زمین شناسی نکات زیر باید مورد توجه دقیق قرار گیرد: تهیه عکسهای هوائی ، فایلهای رقومی و کاغذی توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰۰ و در صورت امکان تهیه تصاویر ماهواره ای چهار گوش منطقه استفاده از مطالعات گذشته اعم از نقشه های زمین شناسی با مقیاس های ۱:۲۵۰۰۰۰ و ۱:۱۰۰۰۰۰ منطقه و رقومی ساختن نقشه های ذکر شده در نرم افزار ARC GIS و پیدا کردن چهار گوش نقشه در این نقشه ها – کارکردن با دستگاه GPS را بلد باشد. سابقه کافی در امر تهیه نقشه زمین شناسی را داشته باشد ، بداهتا شروع به تهیه نقشه کردن، درد سر های مخصوص به خودش را دارد. تهیه کمپ من اسب ، هماهنگی با فرمانداری شهرستان و نیروی انتظامی و شوراهای شهر و روست ا، تهیه خودروی صحرائی مناسب با رانندهای که تجربه کار صحرائی داشته باشد . مثلا قبلا در معادن و یا کارهای پروژه سد سازی و غیره کارکرده باشد ، در غیر اینصورت کارکرن با افراد بی تجربه درد سر های زیادی به همراه خواهد داشت. بر خوردار بودن از حمایتهای مالی بهینه و به موقع از جانب مدیر پروژه. شرح واحد های زمین شناسی و تهیه تصاویر با دوربین دیجیتال و تهیه تصاویر از مقاطع نازک در زیر میکروسکپ ذکر منابع و مآخذ و استفاده از کارشناسان با گرایش و زمینه تخصصی مختلف.