سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زینب ملائی – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی
کامران داوری – دانشیاران دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا فریدحسینی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
حسین انصاری – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سیلابهای مخروط افکنه ای خطرناک تر ازسیلابهای رودخانه ای هستند زیرامسیر جریان برروی مخروط افکنه بالقوه غیرقابل پیش بینی است ستادمدیریت بحران آمریکا FEMA برای تهیه نقشه های ریسک سیل درمخروط افکنه ها روشی را طراحی کرده است که شامل ۳مرحله می باشد این پژوهش درجنوب دشت چناران واقع دراستان خراسان رضوی روش FEMA را برروی مخروط افکنه فریزی به کاربسته است درگام یک وجود مخروط افکنه درمنطقه شناسایی شد درگام دوم مناطق فعال برروی مخروط از مناطق غیرفعال مجزا شدنددرگام سوم مناطق دارای سیلاب ۱۰۰ساله روی مخروط افکنه پهنه بندی شدند برای گام سوم ازسه راه کار به شرح ذیل استفاده شد مدلسازی با FAN PROGRAM مدلسازی هیدرولیکی جریان HEC-RAS و استفاده ازاطلاعات زمین ریخت شناسی .نقشه های ریسک سیل مستخرج ازهرکدام ازاین راه کارها با یکدیگر مقایسه گردیدند