سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی مومی پور – دانشجوی دکترا و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد به

چکیده:

فرسایش خاک و رسوبگذاری آن در دریاچه سدهایکی از مشکلات بزرگ کشورهای در حال توسعه می باشد این پدیده علاوه بر نابود کردن خاکهای حاصلخیز زراعی باعث وارد شدن خسارات اقتصادی به پروژه های سدسازی نیز می گردد لذا مطالعه رسوبی حوضه های ابریز منتهی به سدها برای انجام اقدامات پیشگیرانه مانند احداث بندهای رسوبگیر لازم است دراین مطالعه رسوبدهی حوضه آبریز اوجان چای که یکی از زیرحوضه های منتهی به سد د رحال احداث شهید مدنی می باشد با استفاده از تکنیکهای مدرن دورسنجی و GIS و براساس مدل تجربی MPSIAC براورد شده است در این مطالعه ازتصاویر ماهواره ای سنجنده TM برای بدست آوردن نقشه های پوشش گیاهی و کاربری اراضی و شناسایی وضعیت موجود پدیده های فرسایشی استفاده شده است از GIS برای تلفیق داده ها و تحلیل مدل و تهیه خروجی نقشه ها استفاده شده است.